Phòng C&B Doanh Nghiệp

Phòng C&B Doanh Nghiệp

Dịch vụ của chúng tôi

 • Biên soạn các loại Hợp đồng trong quan hệ lao động
 • Dịch vụ Bảo hiểm xã hội
 • Dịch vụ Visa Work Permit
 • Dịch vụ thiết kế bảng lương
 • Dịch vụ thuế thu nhập cá nhân
 • Xây dựng hệ thống MTCV và Định biên nhân sự
 • Dịch vụ tổ chức công đoàn cơ sở
 • Dịch vụ tranh chấp lao động
 • Xây dựng các quy chế hoạt động của Doanh nghiệp
 • Xây dựng hệ thống đánh giá năng lực P2
 • Xây dựng hệ thống đánh giá thành tích P3
 • Phòng HR Doanh nghiệp
Category:

Đánh giá

Hiện tại không có đánh giá nào.

HÃY LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN ĐÁNH GIÁ "Phòng C&B Doanh Nghiệp"
Các sản phẩm khác của doanh nghiệp

Contact Us