Giải pháp nhân sự tổng thể của Shasu Group

Giải pháp nhân sự tổng thể của Shasu Group

(4 customer reviews)

Human Resources Solution

We can help you with picking out the best consultant for your company

 1. Consultant Connection Service (Cung cấp đội ngũ chuyên gia tư vấn doanh nghiệp)
 2. Outsourcing Staffing Service (Liên kết đơn vị làm Dịch vụ thuê ngoài nhân lực)
 3. Headhunting (Tuyển dụng nhân sự cấp cao)
 4. Business Mentoring (Cung cấp Đội Ngũ Mentor chuyên nghiệp)
 5. Manufacturing Worker (Kết Nối đối tác tuyển công nhân khối nhà máy)
 6. Mass Recruitment (Cho Thuê Phòng Tuyển Dụng)
 7. Business Coaching (Cung cấp Đội Ngũ Coaching chuyên nghiệp)
 8. Compensation & Benefits (Phòng C&B & Đào tạo C&B Doanh Nghiệp)
 9. Interim CEO/ Interim Management (Cho thuê CEO & cho Thuê Cấp Điều Hành)
 10. Training Solution (Cung cấp đội ngũ huấn luyện thực chiến)
 11. HR Consultant Agency (Liên kết với các đơn vị tư vấn trong cả nước)
Category:

4 đánh giá về Giải pháp nhân sự tổng thể của Shasu Group

 1. Digityze Asia

  Tốt

 2. Reputyze Asia

  Cực tốt

 3. VIETPHONE

  Tốt

 4. VIETPHONE

  10đ

Thêm đánh giá từ bạn
Các sản phẩm khác của doanh nghiệp

Contact Us