Giải pháp cho thuê CEO thời vụ

Giải pháp cho thuê CEO thời vụ

Shasu Group sẽ tìm ra người phù hợp nhất để đảm nhận vị trí CEO tạm thời cho doanh nghiệp, nhằm mang lại giá trị nhiều hơn cho doanh nghiệp, đồng thời đưa doanh nghiệp lên một tầm cao mới.

INTERIM CEO sẽ hồ trợ khi công ty bạn cần

     1. Xử lý khủng hoảng

Các Interim CEO sẽ đóng vai trò cố vấn quản lý khủng hoảng trong tình huống khủng hoảng tức thời, với tư cách là thành viên hoặc lãnh đạo nhóm quản lý khủng hoảng của bạn
     2. Triển khai công nghệ mới

Giám đốc điều hành tạm thời của chúng tôi có thể giúp bạn chuyển hướng một cách khôn ngoan sang công nghệ mới,đồng thời cung cấp năng lượng cho các hệ thống cũ của bạn với tốc độ phù hợp với doanh nghiệp của bạn

     3. Quay vòng và tái cấu trúc

Chúng tôi giúp các công ty ổn định hiệu quả hoạt động và tài chính bằng cách giải quyết các vấn đề trực tiếp và thúc đẩy thay đổi nhanh chóng để duy trì và tạo ra giá trị.

     4. Định hướng trước hoặc sau khi mua bán sáp nhập

Interim CEO sẽ giúp cải thiện tỷ lệ thành công của bạn, nâng cao sự cẩn trọng lên cấp độ tiếp theo và nắm bắt giá trị mua lại tối đa cũng như lợi nhuận từ việc thoái vốn.
Category:

Đánh giá

Hiện tại không có đánh giá nào.

HÃY LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN ĐÁNH GIÁ "Giải pháp cho thuê CEO thời vụ"
Các sản phẩm khác của doanh nghiệp

Contact Us