HR Strategy’s Blog

Anh Chị Em thân mến, “Đắc Nhân Tâm” chính là một trong những quyển sách hay và giá trị. Nội dung quyển sách này đã được đúc kết và gửi đến các bạn bởi John Thông – một thành viên...
  • 12/07/2021
Đọc thêm
Anh Chị Em thân mến, “Gieo thói quen nhỏ Gặt thành công lớn” chính là một trong những quyển sách hay và giá trị. Nội dung quyển sách này đã được đúc kết và gửi đến các bạn bởi Mộng...
  • 12/07/2021
Đọc thêm
Anh Chị Em thân mến, “Phụng sự để dẫn đầu” chính là một trong những quyển sách hay và giá trị. Nội dung quyển sách này đã được đúc kết và gửi đến các bạn bởi tên Janny Giang Nguyễn,một...
  • 12/07/2021
Đọc thêm
Anh Chị Em thân mến, “Phụng sự để dẫn đầu” chính là một trong những quyển sách hay và giá trị. Nội dung quyển sách này đã được đúc kết và gửi đến các bạn bởi tên Janny Giang Nguyễn,một...
  • 12/07/2021
Đọc thêm
Anh Chị Em thân mến, “Đi Sau Đến Trước” chính là một trong những quyển sách hay và giá trị. Nội dung quyển sách này đã được đúc kết và gửi đến các bạn bởi tên Peter Tùng,một thành viên...
  • 12/07/2021
Đọc thêm
Anh Chị Em thân mến, “Đi Sau Đến Trước” chính là một trong những quyển sách hay và giá trị. Nội dung quyển sách này đã được đúc kết và gửi đến các bạn bởi tên Peter Tùng,một thành viên...
  • 12/07/2021
Đọc thêm
Anh Chị Em thân mến, “Tôi Muốn Một Cuộc Đời Như Tôi Muốn” chính là một trong những quyển sách hay và giá trị. Nội dung quyển sách này đã được đúc kết và gửi đến các bạn bởi Mộng...
  • 12/07/2021
Đọc thêm
Anh Chị Em thân mến, “7 Thói Quen Của Bạn Trẻ Thành Đạt” chính là một trong những quyển sách hay và giá trị. Nội dung quyển sách này đã được đúc kết và gửi đến các bạn bởi tên...
  • 12/07/2021
Đọc thêm
So với việc hội nhập nhân viên mới, việc đảm bảo các lãnh đạo cấp cao có bước chuyển tiếp thuận lợi vào tổ chức của bạn, thậm chí còn quan trọng hơn. Hãy nghĩ xem nếu bạn bước vào...
  • 23/06/2021
Đọc thêm
Chào mừng Quý Anh Chị Em tham gia chương trình đọc và nhận sách miễn phí từ nhà HR Strategy. Với tinh thần học hỏi, chia sẻ những cuốn sách hay, câu nói ý nghĩa. Thông qua đó, mọi người...
  • 08/06/2021
Đọc thêm

Contact Us