Blog

Anh Chị Em thân mến, “Phong thái của bậc thầy thuyết phục” chính là một trong những quyển sách hay và giá trị. Nội dung quyển sách này đã được đúc kết và gửi đến các bạn bởi bạn Mộng...
  • 23/05/2021
Anh Chị Em thân mến, “Tỷ phú bán giày” chính là một trong những quyển sách hay nằm trong chuỗi dự án nhằm tri ân khách hàng & ứng viên cho Sinh nhật thứ 9 của HR Strategy vào tháng...
  • 23/05/2021
Anh Chị Em thân mến, “Tuyệt chiêu tuyển dụng” chính là một trong những quyển sách hay nằm trong chuỗi dự án nhằm tri ân khách hàng & ứng viên cho Sinh nhật thứ 9 của HR Strategy vào tháng...
  • 23/05/2021
Anh Chị Em thân mến, “Những yếu tố nhà tuyển dụng quan tâm” chính là một trong những quyển sách hay nằm trong chuỗi dự án nhằm tri ân khách hàng & ứng viên cho Sinh nhật thứ 9 của...
  • 23/05/2021
nh Chị Em thân mến, “Phụ nữ lãnh đạo bằng yêu thương” chính là một trong những quyển sách giá trị nằm trong chuỗi dự án nhằm tri ân khách hàng & ứng viên cho Sinh nhật thứ 9 của...
  • 23/05/2021
Anh Chị Em thân mến, “Yes or No – Những quyết định thay đổi cuộc sống” chính là một trong những quyển sách giá trị nằm trong chuỗi dự án nhằm tri ân khách hàng & ứng viên cho Sinh...
  • 23/05/2021
Anh Chị Em thân mến, “151 ý tưởng giải quyết những khó khăn về nhân sự” chính là một trong những quyển sách giá trị nằm trong chuỗi dự án nhằm tri ân khách hàng & ứng viên cho Sinh...
  • 23/05/2021
Anh Chị Em thân mến, “Đọc vị bất kỳ ai” chính là một trong những quyển sách giá trị nằm trong chuỗi dự án nhằm tri ân khách hàng & ứng viên cho Sinh nhật thứ 9 của HR Strategy...
  • 23/05/2021
Anh Chị Em thân mến, “Nhà lãnh đạo không chức danh” chính là một trong những quyển sách giá trị nằm trong chuỗi dự án nhằm tri ân khách hàng & ứng viên cho Sinh nhật thứ 9 của HR...
  • 23/05/2021
Anh Chị Em thân mến, “Quy Tắc Của Google – Google Tuyển Dụng & Giữ Chân Nhân Tài Như Thế Nào?” chính là một trong những quyển sách hay nằm trong chuỗi dự án nhằm tri ân khách hàng &...
  • 23/05/2021

 

Contact Us