Blog

Anh Chị Em thân mến, “Chọn đúng người” chính là một trong những quyển sách hay và giá trị. Nội dung quyển sách này đã được đúc kết và gửi đến các bạn bởi John Thông, một thành viên của...
  • 24/05/2021
Anh Chị Em thân mến, “Kỹ năng lãnh đạo của người Nhật” chính là một trong những quyển sách hay và giá trị. Nội dung quyển sách này đã được đúc kết và gửi đến các bạn bởi Janny Giang...
  • 24/05/2021
Anh Chị Em thân mến, “Mối quan hệ 101- Những điều nhà lãnh đạo cần biết” chính là một trong những quyển sách hay và giá trị. Nội dung quyển sách này đã được đúc kết và gửi đến các...
  • 24/05/2021
Anh Chị Em thân mến, “Những nguyên lý quản trị bất biến trong mọi thời đại” chính là một trong những quyển sách hay và giá trị. Nội dung quyển sách này đã được đúc kết và gửi đến các...
  • 24/05/2021
Anh Chị Em thân mến, “LEAD YOUR BOSS” chính là một trong những quyển sách hay và giá trị. Nội dung quyển sách này đã được đúc kết và gửi đến các bạn bởi Thương Trần, một thành viên của...
  • 24/05/2021
Anh Chị Em thân mến, “5 ĐIỂM CHẾT TRONG TEAMWORK” chính là một trong những quyển sách hay và giá trị. Nội dung quyển sách này đã được đúc kết và gửi đến các bạn bởi Teresa Sang Nguyen, một...
  • 24/05/2021
Anh Chị Em thân mến, “Kỹ năng Quản lý nhân sự chuyên nghiệp” chính là một trong những quyển sách hay và giá trị. Nội dung quyển sách này đã được đúc kết và gửi đến các bạn bởi Henry...
  • 23/05/2021
Anh Chị Em thân mến, “Thinking fast and slow – Tư duy nhanh và chậm” chính là một trong những quyển sách hay và giá trị. Nội dung quyển sách này đã được đúc kết và gửi đến các bạn...
  • 23/05/2021
Anh Chị Em thân mến, “Thinking fast and slow – Tư duy nhanh và chậm” chính là một trong những quyển sách hay và giá trị. Nội dung quyển sách này đã được đúc kết và gửi đến các bạn...
  • 23/05/2021
Anh Chị Em thân mến, “Good luck – Bí mật của sự may mắn” chính là một trong những quyển sách hay và giá trị. Nội dung quyển sách này đã được đúc kết và gửi đến các bạn bởi...
  • 23/05/2021

 

Contact Us